niedziela, 22 października 2017

Regulamin MEGA SZYBKIE ROZDANIE

REGULAMIN:
1. Organizatorem rozdania jest blog Zakątek Myrki Pyrki. Sponsorem nagrody jest Zakątek Myrki Pyrki.
2. Nagrodą w rozdaniu jest zestaw 3 szklanek ze zdjęcia dostępnego Klik.
3. Rozdanie trwa od 22.10.2017 do 25.10.2017 (zgłoszenia przyjmowane są do godziny 22:00).
4. Wyniki rozdania zostaną opublikowane na Facebooku na Fanpage Zakątek Myrki Pyrku w ciągu 2 dni od jego zakończenia. Po ogłoszeniu wyników wytypowane osoba zobligowana jest do przesłania danych adresowych w przeciągu 2 dni od ogłoszenia wyników. W przypadku nie przesłania danych adresowych w wyżej wymienionym terminie, typowany jest kolejny zwycięzca na tych samych zasadach.
5. Temat do rozdania na Facebooku w komentarzu wpisz: Chce szklanki.
6. Wygrywa 1 osoba. Osobę wybiorę ja Zakątek Myrki Pyrki z spośród wszystkich zgłoszeń przesłanych w regulaminowym czasie.
7. Jedna osoba może przesłać tylko jedno zgłoszenie!
8. Nagroda wysyłana jest tylko na terenie Polski bezpośrednio od Zakątek Myrki Pyrki. Wszelki kontakt proszę kierować do Organizatora konkursu – sssrudzia@gmail.com
9. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
10. Serwis Facebook zwolniony jest z pełnej odpowiedzialności co do przebiegu rozdania. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.
11. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
12. Dane oraz informacje dostarczone przez Uczestników rozdania będą wykorzystane na potrzeby rozdania (m.in. ogłoszenie wyników, dostarczenie nagrody).
13. Rozdanie nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

1 komentarz:

Testujemy ZESTAW BUNNY&COMPANY. POLECAMY!

Z Blogosfery Canpol Babies otrzymaliśmy do testowania: ZESTAW  BUNNY&COMPANY  marki Canpol Babies  w którym znalazły się : ...